ALGEMENE VOORWAARDEN

DVM-Videobewerking is er voor u. Wij willen dat u tevreden bent met wat wij u bieden. Om toch een aantal zaken duidelijk te formuleren vind u hieronder onze algemene voorwaarden.

- DVM-Videobewerking werkt in opdracht van de klant. De klant levert het beeldmateriaal en de benodigde media aan DVM-Videobewerking. De klant is zelf verantwoordelijk voor de rechten op de aangeleverde media. DVM-videobewerking vervaardigt alleen de kopie in opdracht van de klant. Bij redelijke twijfel over de legaliteit van het overzetten/dupliceren behoudt DVM-Videobewerking zich het recht voor om de opdracht te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

- DVM-Videobewerking is gerechtigd om een opdracht te weigeren indien er sprake is van: (o.a.) aanstootgevend materiaal, porno, geweld, beschermd materiaal e.d. Daar waar sprake is van ernstige wetsovertreding is DVM-Videobewerking genoodzaakt om hiervan melding te maken bij de verantwoordelijke instanties.

- De offerte wordt opgemaakt conform gemaakte afspraken. Bij ondertekening van de offerte gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

- VHS videobanden en CD’s/DVD’s welke van zodanige kwaliteit zijn dat deze problemen veroorzaken in onze apparatuur worden direct uit productie genomen en niet omgezet.

- DVM-Videobewerking niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw materiaal.

- Er wordt door DVM-Videobewerking echter geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de levensduur van de media & de compatibiliteit van de media met uw eigen dvd-speler.

- DVM-Videobewerking garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

- DVM-Videobewerking blijft volledig eigenaar van de geleverde diensten en/of media tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Na volledige betaling ontvangt de klant de aangeleverde materialen retour.

- DVM-videobewerking bewaart een kopie van de geleverde dienst/media tot twee maanden na betaling. Na twee maanden wordt het bewaarde materiaal vernietigd.

- DVM-Videobewerking behoudt zich het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.